บริษัท ซีเออี1439 ก่อสร้าง จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างครบวงจร รับเหมาก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารโกดัง ตึก บ้าน ถนน เรามุ่งเน้น สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม คัดเลือกวัสดุและช่างฝีมือ ที่มีประสบการณ์ เชียวชาญงานในแต่ละด้านเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน
เน้นการบริหารงานที่มีคุณภาพ การบริการลูกค้าที่ดี การส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา การทำงานที่สนองความต้องการลูกค้า 
ออกแบบฟรี พร้อมเอกสารขอก่อสร้าง    ติดต่อเรา   0897444800
สีกันไฟ
สีกันไฟ,มีทั้งแบบใช้นำและโซเวลท์เป็นตัวทำละลาย ใช้สำหรับพ่นหรือ
ทาโคลงสร้างเหล็ก อาคารโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล คลังสิ้นค้า                  และอาคารทัวไป เพือป้องกันการชลอทรุดตัวเมือเกิดเพลิงให้มอาคาร สารชนวนพิเศษ ใน Neocoate Intumscent สีกันไฟ  ที่ทาบนผิวโครงสร้าง เมือถูกเปลวไฟหรือได้รับความร้อน จะพองตัวเละเกิดเป็นโฟม สูญญากาศกั้นระหว่างผิวเหล็กกับเปลวไฟ ทำให้ความร้อนเข้าสู่ผิวเหล็กช้าและน้อยลง โครงสร้างเหล็กจะเสียสภาพเมืออุณหภูมิสูงเกิน 1000 C 
สีกันไฟ  จะทำงานที่ 1000 C เพือรักษาโครงสร้างเหล็กไม่ให้เสียสภาพเเละยุบตัวเพืให้หน่วยผจญเพลิงจะเข้าแก้ไขสถาณการณ์ สามารถเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย

0897444800

สีรองพื้น  ฺBlack bull color 
               สีรองพื้น แดง, เทา,เนื้อแน่นๆ ราคาโดนๆ
 
Home | About Us | Products | Quility | News & Event | Faq's | Contact Us
Copyright (c) 2012, CAE 1439 Korsang Co.,Ltd. All Right Reserved.